Rozwój i perspektywy na przyszłość

W wyniku modernizacji, firmy VILARIS w ostatnich latach, baza produkcyjna stała się największym centrum logistycznym do przeładunku oleju napędowego i metanolu.

Nasza firma charakteryzuje się nie tylko dostępnością nowoczesnego sprzętu, w tym nowoczesną farmą czołgów, rozwiniętym systemem opasywania technologicznego, nowoczesnym wieloplatformowym, precyzyjnym urządzeniem pomiarowym, nowoczesnym systemem kontroli jakości na każdym etapie, siecią naszych własnych torów kolejowych, ale także obecnością personelu wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

W przyszłości rozwój przedsiębiorstwa na lata 2020-2025. rozważa się budowę parku do składowania LPG, a także możliwość modernizacji w celu przyjęcia węglowodorów aromatycznych oraz budowę hangaru do przechowywania i możliwość pakowania towarów masowych.

©2020 Vilaris