Историческая справка

22.04.2020

O nas w prasie


Tula metanol rzucił się do Polski

Shchekinoazot (region Tula) w pierwszym kwartale zwiększył dostawy metanolu do Polski w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. O 26,8 tys. Ton, do 82,3 tys. Ton, podczas gdy większość innych zakładów zmniejszyła dostawy, o statystyki kolejowe.

W okresie styczeń - marzec Shchekinoazot stanowił 91% wszystkich przesyłek w tym kierunku, w porównaniu z 59% rok wcześniej. Według uczestników rynku inni rosyjscy producenci nie mogą konkurować z producentem Tula ze względu na wyższe koszty transportu. Ogólnie eksport metanolu z Rosji do Polski w pierwszym kwartale spadł o 3,6 tys. Ton do 90 tys. Ton.

Tak więc Metafraks (Gubakha, Perm Perm) odmówił w tym roku eksportu do Polski, podczas gdy w pierwszym kwartale 2019 r. Wysłał 22,9 tys. Ton metanolu. Z kolei Tomet (Tolyatti, Samara Region) ograniczył przesyłki w tym kierunku o 7,5 tys. Ton do 3 tys. Ton.

Przeważająca ilość metanolu jest transportowana do Polski przez terminal Vilaris na białorusko-polskim przejściu granicznym Bruzgi - Kuznitsa. Jednocześnie dostawy produktów do tego kompleksu wzrosły w okresie styczeń-marzec w porównaniu z analogicznym okresem w 2019 r. O 20,9 tys. Ton, do 85,7 tys. Ton. .

Więcej aktualności, informacji o cenach i materiałów analitycznych na temat rynków produktów petrochemicznych, wielkości produkcji i kierunków dostaw - w publikacji „ Argus Petrochemicals ”.

19.02.2020

Раскрытие информации

Совместное открытое акционерное общество «ВИЛАРИС», 231701, Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельский Совет, деревня Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.Брузги Гродненского района", АБК, кабинет 1, раскрывает информацию о дате формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата принятия решения: 19.02.2020
Наименование уполномоченного органа: директор
Дата формирования реестра акционеров: 19.02.2020

 

24.06.2019 

Аудиторское заключение за 2018 год

Скачать

25.02.2019

Раскрытие информации

Совместное открытое акционерное общество «ВИЛАРИС», 231701, Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельский Совет, деревня Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.Брузги Гродненского района", АБК, кабинет 1, раскрывает информацию о дате формирования реестра акционеров для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Дата принятия решения: 25.02.2019
Наименование уполномоченного органа: директор
Дата формирования реестра акционеров: 25.02.2019

17.12.2018 

Раскрытие информации

Совместное открытое акционерное общество «ВИЛАРИС», 231701, Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельский Совет, деревня Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.Брузги Гродненского района", АБК, кабинет 1, раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента.
Дата решения: 17.12.2018
Вид сделки: договор займа
Стороны сделки: СОАО «ВИЛАРИС» - Олизарович А.И.
Предмет сделки: предоставление займа
Критерии заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
Сумма сделки: 47 150 бел.руб.
Балансовая стоимость активов: 17 911 тыс. бел. руб.

17.12.2018 

Раскрытие информации

Совместное открытое акционерное общество «ВИЛАРИС», 231701, Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельский Совет, деревня Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.Брузги Гродненского района", АБК, кабинет 1, раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента.
Дата решения: 17.12.2018
Вид сделки: договор займа
Стороны сделки: СОАО «ВИЛАРИС» - Олизарович А.И.
Предмет сделки: предоставление займа
Критерии заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
Сумма сделки: 47 150 бел.руб.
Балансовая стоимость активов: 17 911 тыс. бел. руб.

17.12.2018 

Раскрытие информации

Совместное открытое акционерное общество «ВИЛАРИС», 231701, Гродненская область, Гродненский район, Одельский сельский Совет, деревня Брузги, "Пункт перегрузки нефтепродуктов в д.Брузги Гродненского района", АБК, кабинет 1, раскрывает информацию о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц эмитента.
Дата решения: 17.12.2018
Вид сделки: договор займа
Стороны сделки: СОАО «ВИЛАРИС» - Олизарович А.И.
Предмет сделки: предоставление займа
Критерии заинтересованности: лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа хозяйственного общества
Сумма сделки: 47 150 бел.руб.
Балансовая стоимость активов: 17 911 тыс. бел. руб.

©2021 Vilaris